twitter
No public Twitter messages.
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
15 ápr
 Szeretné gyermeke számára biztosítani, hogy az iskolakezdés ne félelmek és szorongások kialakulásának forrása legyen?

 Szeretné, ha gyermeke  vidáman, kiváló képességekkel kezdené az iskolát?

 Szeretné gyermekénél megelőzni a tanulási nehézségek, zavarok kialakulását?

 Szeretné, ha gyermeke számára sikerek forrása és öröm lenne a tanulás?

Biztos vagyok abban, hogy minden szülő a legjobbat szeretné adni gyermekének.  Tudom azt, hogy mennyi minden múlik azon, hogy a gyermek számára jól, és tudatosan válasszuk meg azt az iskolát, és azt a környezetet, ahol a jövőjét fogja megalapozni.  Nem könnyű hat évesen alkalmazkodni a kicsiknek az új elvárásokhoz, követelményekhez. A gyermek számára az iskolában töltött első évek döntő jelentőséggel bírnak.

  Fejlesztő pedagógusi, és tanítói munkám során összegyűjtött tapasztalataim alapján egy olyan intenzív, iskolára felkészítő foglalkozássorozatot készítettem el, mely a gyermekek részképességeinek a fejlesztésén keresztül hatékonyan alapozza meg az olvasás, írás és matematika elsajátításának a folyamatát.  Mindennek alapja pedig a játékos, cselekvésen keresztül történő tanulás.

 Honlapomat azért hoztam létre, hogy felajánljam segítségemet azok számára, akik szeretnék, hogy gyermekük játékos formában készülhessen fel az iskolakezdésre, illetve a már iskolába járó gyermekük leküzdhesse tanulási nehézségeit, fejlődjön olvasása, helyesírása, matematika készségei, gondolkodása, ezáltal magabiztosabb, sikeresebb, boldogabb gyermekké válhasson.

Iskolaérettségi mérés a Törpetanodában
Kedves Szülő!
Ismeri Ön gyermeke képességeit?
Tudja Ön, hogy gyermeke számára az olvasás, írás, számolás elsajátításának a folyamata számos részképesség együttes fejlettségének az eredménye?
Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyermekek számára a lehetőségekhez mérten megkönnyítsük az óvodából iskolába való átmenetet, illetve a részképességek időben megkezdett fejlesztésével hatékony segítséget nyújthassunk a tanulási nehézségek kialakulásában.
Nagyon sokszor a szülő, bár észleli a problémát, bizonytalan, tanácstalan abban, hová is forduljon kérdésével.

Amennyiben a szülő azt tapasztalja, hogy bármelyik területen elmaradás észlelhető, érdemes szakemberhez fordulni, aki pontos képet tud adni a gyermek fejlődésének menetéről, képességeiről, illetve megteszi a javaslatokat a fejlesztés lehetőségeire. Ebben szeretnék segítséget nyújtani Önnek.
A komplex iskolaérettségi mérés során a következő területekről kaphatunk átfogó információkat:
-beszédértés- és észlelés területei, szókincs, mondatalkotás, fogalomalkotás, auditív differenciáló készség
– figyelem, auditív és verbális emlékezet
– testséma, téri tájékozódó készség
-finommotorikus készségek, ceruzafogás, szem-kéz koordináció
-rész-egész viszony, alakállandóság, alak-háttér differenciálás
-diszlexia veszélyeztetettség
-gondolkodási műveletek

-matematikai képességek

A mérés 1-1,5 órát vesz igénybe. A szülővel történő beszélgetés során, a gyermek képességeinek ismeretében javaslatokat teszek az egyéni fejlesztésre, otthon is elvégezhető játékos gyakorlatokra.

Jelentkezni lehet: katalinczapary@gmail.com

 

 Gyermekversek:

https://www.facebook.com/pages/B%C3%A1lint-Zolt%C3%A1n-Macskol%C3%A1d%C3%A9/593261077463606?fref=ts

 

Megjelent Bálint Zoltán: Macskoládé című gyermekvers kötete! Letölthető az alábbi linken:

http://digi-book.hu/Balint-Zoltan-Macskolade-EPUB
http://digi-book.hu/Balint-Zoltan-Macskolade-MOBI

 

 

 

 

 

 


torpetanoda

Megosztás
15 ápr | 0 Replies