twitter
No public Twitter messages.
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
15 ápr

Suliváró foglalkozások

 Szeretné gyermeke számára biztosítani, hogy az iskolakezdés ne félelmek és szorongások kialakulásának forrása legyen?

 Szeretné, ha gyermeke  vidáman, kiváló képességekkel kezdené az iskolát?

 Szeretné gyermekénél megelőzni a tanulási nehézségek, zavarok kialakulását?

 Szeretné, ha gyermeke számára sikerek forrása és öröm lenne a tanulás?

Biztosak vagyunk abban, hogy minden szülő a legjobbat szeretné adni gyermekének.  Tudjuk azt, hogy mennyi minden múlik azon, hogy a gyermek számára jól, és tudatosan válasszuk meg azt az iskolát, és azt a környezetet, ahol a jövőjét fogja megalapozni.  Nem könnyű hat évesen alkalmazkodni a kicsiknek az új elvárásokhoz, követelményekhez. A gyermek számára az iskolában töltött első évek döntő jelentőséggel bírnak.

  Fejlesztő pedagógusi, és tanítói munkám során összegyűjtött tapasztalataim alapján egy olyan intenzív, iskolára felkészítő foglalkozássorozatot készítettem el, mely a gyermekek részképességeinek a fejlesztésén keresztül hatékonyan alapozza meg az olvasás, írás és matematika elsajátításának a folyamatát.  Mindennek alapja pedig a játékos, cselekvésen keresztül történő tanulás.

Abban szeretnénk segítségére lenni, hogy gyermeke felkészülhessen az óvodából iskolába történő átmenetre, kibontakoztathassa képességeit, fejlődjön logikai gondolkodása,  beszéde, finommotorikája, emlékezete, figyelme , s mindezeken túl szociális készségei.

 Ha mindezt szeretné megadni gyermekének, akkor szeretettel várom gyermekét  szeptembertől az Albertfalvi Közösségi Házba csütörtöki napokon délután  15. 30- 16. 15- ig, vagy 16. 30- 17. 15- ig tartandó iskolára felkészítő foglalkozásaimra.  

 Jelentkezni lehet: katalinczapary@gmail.com vagy 06 20 4640704 

A foglalkozásokra előzetes bejelentkezés szükséges. A csoportot a jelentkezés sorrendjében töltjük fel. 

Árak: 2500 Ft/ alkalom

5 alkalmas bérlet: 10 000 Ft-  2000 Ft/ alkalom

 

 A fejlesztés területei:

Percepciófejlesztés:

– érzékszervi finomítás
– szenzomotoros koordináció fejlesztése

Figyelemfejlesztés:

– koncentráció
– tartósság
– megosztás
– terjedelem

Emlékezetfejlesztés:

– motoros emlékezet
– vizuális emlékezet
– hallási emlékezet
– verbális emlékezet

Gondolkodásfejlesztés:

– soralkotás, sorba rendezés
– számfogalom
– mennyiségi relációk
– gondolkodási műveletek

Beszédfejlesztés:

– beszédészlelés
– beszédmegértés

Mozgásfejlesztés:

– nagy mozgások
– finommotorika, kézügyesség
– mozgáskoordináció

Testképfejlesztés:

– testséma
– testrészek megnevezése, funkciója
– jobb, bal, testi irányok

 

 

 

Megosztás
15 ápr | 0 Replies