Iskolaelőkészítés Budapesten

 

 

Fejlesztő foglalkozások, és tanácsadás az Okosjáték boltban ( XVI. kerület Veres Péter út)

Heti egy alkalommal várom a gyermekeket az Okosjáték webáruház játékboltjában, iskolára felkészítő foglalkozásokra, ismerkedésre a logikai játékokkal.

Bővebb információ hamarosan az Okosjáték és a Törpetanoda honlapján!

Egyéni fejlesztő foglalkozások:

Helyszíne XI. kerület, Fehérvári út

A foglalkozásokhoz időpont egyeztetése szükséges.

Árak:

Egyéni fejlesztő foglalkozás: 3000ft/ óra

 A fejlesztés területei:

Percepciófejlesztés:

– érzékszervi finomítás
– szenzomotoros koordináció fejlesztése

Figyelemfejlesztés:

– koncentráció
– tartósság
– megosztás
– terjedelem

Emlékezetfejlesztés:

– motoros emlékezet
– vizuális emlékezet
– hallási emlékezet
– verbális emlékezet

Gondolkodásfejlesztés:

– soralkotás, sorba rendezés
– számfogalom
– mennyiségi relációk
– gondolkodási műveletek

Beszédfejlesztés:

– beszédészlelés
– beszédmegértés

Mozgásfejlesztés:

– nagy mozgások
– finommotorika, kézügyesség
– mozgáskoordináció

Testképfejlesztés:

– testséma
– testrészek megnevezése, funkciója
– jobb, bal, testi irányok