Iskolaérettségi mérés

Iskolaérettségi mérés a Törpetanodában
Kedves Szülő!
Ismeri Ön gyermeke képességeit?
Tudja Ön, hogy gyermeke számára az olvasás, írás, számolás elsajátításának a folyamata számos részképesség együttes fejlettségének az eredménye?
Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyermekek számára a lehetőségekhez mérten megkönnyítsük az óvodából iskolába való átmenetet, illetve a részképességek időben megkezdett fejlesztésével hatékony segítséget nyújthassunk a tanulási nehézségek kialakulásában.
Nagyon sokszor a szülő, bár észleli a problémát, bizonytalan, tanácstalan abban, hová is forduljon kérdésével.
Néhány egyszerű megfigyelési szempontot gyűjtöttem össze, melyek segítségével a szülők is végig tudják gondolni mely területeken szükséges a fejlesztést megkezdeni.
1. Meg tudja-e nevezni a gyermek a testrészeit? Tudja-e egymástól függetlenül és szinkronban is mozgatni a végtagjait?
2. Mennyire harmonikus a mozgása? Képes-e kúszni, mászni, lábujjhegyen, sarkon, külső talpélen, guggolásban járni, szökdelni páros és egy lábon?
3. Kialakult-e a domináns kéz használata? Ugyanaz-e a domináns kéz és láb?
4. Tudja-e a gyermek csuklóját, ujjait a válltól függetlenítve mozgatni?
5. Képes-e az iránykövetésre? Megfelelő-e a szem-kéz koordinációja?
6. Helyesen fogja-e a ceruzát?
7. Felismeri-e a téri irányokat? (bal-jobb, fent-lent)
8. Meg tudja-e különböztetni az alakot a háttértől? (pl. egymásra rajzolt tárgyak)
9. Képes-e azonos alakú, színű, nagyságú tárgyakat csoportosítani, szétválogatni? Felismeri-e a különbözőségeket?
10. Rendelkezik-e alapvető ismeretekkel az őt körülvevő világról? Tudja-e a nevét, lakhelyét? Ismeri-e az évszakok, napszakok, napok váltakozását?
11. Egy adott képről vagy témáról meg tud-e fogalmazni néhány összefüggő mondatot? Be tud-e fejezni megkezdett történetet?
12. Szívesen rajzol-e? Kitartó-e a feladatvégzésben? Akkor is elvégzi-e kötelességét, ha nincs hozzá kedve, szívesebben játszana?
13. Képes-e 10-15 percig mesére, adott tevékenységre irányítani figyelmét? Fel tudja-e idézni a hallott mese eseményeit kérdések segítségével?
14. Meg tudja-e különböztetni a beszédhangokat, illetve a beszédhangok időtartamát? Képes-e kihallani a beszédhangokat a szóból? Hangokra tudja-e bontani, össze tudja-e rakni hangokból a szavakat?
15. El tudja-e viselni a kudarcot? Akar-e újra hozzáfogni a feladathoz, ha valami nem sikerül elsőre?
16. Elfogadja-e a felnőttek segítségét, tanácsát, bizalommal fordul-e hozzájuk?
17. Képes-e, tud-e együttműködni társaival? Be tud-e illeszkedni közösségbe, csoportba?
Mindezek a képességek elengedhetetlenül fontosak a gyermek számára ahhoz, hogy félelmek és kudarcok nélkül kezdhesse meg az olvasás, írás, számolás tanulását.
Amennyiben a szülő azt tapasztalja, hogy bármelyik területen elmaradás észlelhető, érdemes szakemberhez fordulni, aki pontos képet tud adni a gyermek fejlődésének menetéről, képességeiről, illetve megteszi a javaslatokat a fejlesztés lehetőségeire. Ebben szeretnék segítséget nyújtani Önnek.
A komplex iskolaérettségi mérés során a következő területekről kaphatunk átfogó információkat:
-beszédértés- és észlelés területei, szókincs, mondatalkotás, fogalomalkotás, auditív differenciáló készség
– figyelem, auditív és verbális emlékezet
– testséma, téri tájékozódó készség
-finommotorikus készségek, ceruzafogás, szem-kéz koordináció
-rész-egész viszony, alakállandóság, alak-háttér differenciálás
-diszlexia veszélyeztetettség
-gondolkodási műveletek

-matematikai képességek

A felmérés 1-1,5 órát vesz igénybe. A szülővel történő beszélgetés során javaslatokat teszek a gyermek egyéni fejlesztésére otthoni játékötletekkel, szülő számára is elvégezhető gyakorlatokkal.

Amennyiben felkeltettem érdeklődését, várom jelentkezését a : katalinczapary@gmail.com e-mail címen