Szükség lehet-e fejlesztőpedagógusra az iskolakezdésnél?

sulikezdesA megváltozott közoktatási törvény értelmében a következő tanévben kezdhetik meg az iskolát mindazok a gyermekek, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket.  Ez a módosítás azzal a következménnyel járhat, hogy nagy lesz a különbség az iskolát kezdő, nyáron vagy tavasz végén elmúlt 6 éves, és esetlegesen már majdnem 7. évét betöltő apróságok közt.

 Természetesen önmagában a pár hónapnyi, esetleg egy évnyi korkülönbség nem feltétlenül jelent problémát, ha a gyermek képességei egyenletesen fejlődnek, és nem mutatkozik elmaradás a beszéd, a mozgás, a téri tájékozódás, a finommotorika, figyelem, emlékezet, esetleg a gyermek szociális készségei területén.  A szülőkben mégis jogosan merül fel a kérdés: Hogyan segíthetek gyermekemnek, hogy megkönnyítsem számára az iskolakezdés nehézségeit?  Ehhez jó, ha a szülő is tudja, milyen képességek azok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ez az átmenet zökkenőmentes és örömteli legyen.  Már az óvodában alakul a gyermek feladat-és szabálytudata, ami képessé teszi cselekvései irányítására. Kialakul szándékos és tudatos figyelme, összpontosítani tud a feladatokra.  Fontos, hogy beszéde tiszta legyen, szókincse pedig gazdag. Tudnia kell tájékozódni a saját testén, és a térben. Ismeretekkel kell rendelkeznie az őt körülvevő világról, környezetéről. (pl: családtagjai, szülei neve, foglalkozása, évszakok, napszakok váltakozása, időjárás, öltözködés, gyümölcsök, zöldségek, állatok) Szükséges, hogy ismerje a térbeli viszonyokat jelentő névutókat: alatt, felett, mellett, illetve a kisebb-nagyobb, magasabb-alacsonyabb, hosszabb-rövidebb, kevesebb-több fogalmát.  Mindezek mellett szüksége lehet kézügyességének a fejlesztésére is, hiszen nagyon sok esetben a legnagyobb problémát a finommotorika fejletlensége és a szem-kéz koordináció kialakulásának késése okozza.

Természetesen, ha a gyermek fejlődése egyenletes, akkor elegendő, ha nagyon sokat beszélgetünk, mesélünk, játszunk a kicsikkel, és próbáljuk a napirendjüket úgy kialakítani, hogy legyen lehetőségük aktív mozgásra, változatos kézműves tevékenységre, sok közös élményre. Azonban, ha a szülő azt tapasztalja, hogy a gyermek számára nehézséget jelentenek ezek a tevékenységek, nehezen lehet lekötni játékkal, mesével, mondókákkal, vagy rajzolós, színezős feladatokkal, esetleg beszédhibái vannak még, fáradékony, figyelmetlen, vagy éppen túlságosan mozgékony, akkor érdemes szakember, fejlesztőpedagógus tanácsát, segítségét kérni az iskolára való felkészülésben.  Mindenképpen fontos, hogy minél előbb felismerjük a problémákat ahhoz, hogy megfelelően és hatékonyan meg tudjuk kezdeni a fejlesztést, és ezzel megelőzhessük a későbbi tanulási nehézségek kialakulását.

 Minderre lehetőség van Budapesten a Törpetanodában is (www.torpetanoda.hu), ahol szakképzett fejlesztőpedagógus foglalkozik gyermekével előzetes képességfelmérés alapján kiscsoportos, vagy igény szerint egyéni formában.