Bemutatkozás

 „A gyermeki lélek az a tabula rasa, amelyre a jövendőt írják fel a tanítók.”

(Juhász Gy.)

 

Bemutatkozás:

Czapáry Katalin vagyok, közel 20 éve dolgozom tanítónőként. Diplomámat 1994-ben szereztem az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolán Szekszárdon.  2007-ben az ELTE TÓFK levelező tagozatán fejlesztő, differenciáló pedagógusi képesítést szereztem.

2010-től óraadóként besegíthettem a Pedagógia Szakszolgálat munkájába is, fejlesztőpedagógusi munkakörben, ahol hasznos tapasztalatokkal gazdagodtam a gyermekek megismerése és képességeik kibontakoztatása terén.

Az elmúlt években rendszeresen első, második osztályban tanítottam, így széleskörű ismereteket szereztem az olvasás-írás elsajátításának nehézségeiről, illetve a gyermekek eltérő fejlettségi szintjéről iskolakezdéskor. Tudom és elfogadom, hogy minden gyermek külön kis egyéniség, más és más tapasztalatokkal, ismeretekkel, képességekkel. Hiszem, hogy mindenkiben ott lakozik a tehetség, s az utat amivel ezt kibontakoztathatjuk a pedagógus feladata megtalálni.

Fejlesztő, differenciáló pedagógusként kooperatív technikák alkalmazásával, differenciált óraszervezéssel teszem hatékonnyá az ismeretek elsajátításának folyamatát a lassabban haladók számára is. Nagy súlyt fektetek a részképességek fejlesztésére a tanórák során is, beépítve a játékos feladatsorokat a napi gyakorlatba. Fontosnak tartom, hogy a gyermekek minden esetben a saját képességeiknek megfelelő feladatokat kapják, legyen sikerélményük, motivációjuk, s váljon örömforrássá számukra a tanulás.

Vallom, hogy a gyermekek élettani jellemzője a kíváncsiság, a tapasztalatok megszerzése iránti vágy, ennek megfelelően a foglalkozások szervezésében előnyben részesítem a játékos, mozgásos, cselekvésen keresztül történő ismeretelsajátítást.

Szemléletemet a nevelésről Maria Montessori szavai tükrözik a legpontosabban:

„A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket.” /Maria Montessori/

Czapáry Katalin

Vélemény, hozzászólás?