Budapesten

Suliváró foglalkozások

 Szeretné gyermeke számára biztosítani, hogy az iskolakezdés ne félelmek és szorongások kialakulásának forrása legyen?

 Szeretné, ha gyermeke  vidáman, kiváló képességekkel kezdené az iskolát?

 Szeretné gyermekénél megelőzni a tanulási nehézségek, zavarok kialakulását?

 Szeretné, ha gyermeke számára sikerek forrása és öröm lenne a tanulás?

Biztosak vagyunk abban, hogy minden szülő a legjobbat szeretné adni gyermekének.  Tudjuk azt, hogy mennyi minden múlik azon, hogy a gyermek számára jól, és tudatosan válasszuk meg azt az iskolát, és azt a környezetet, ahol a jövőjét fogja megalapozni.  Nem könnyű hat évesen alkalmazkodni a kicsiknek az új elvárásokhoz, követelményekhez. A gyermek számára az iskolában töltött első évek döntő jelentőséggel bírnak.

  Fejlesztő pedagógusi, és tanítói munkám során összegyűjtött tapasztalataim alapján egy olyan intenzív, iskolára felkészítő foglalkozássorozatot készítettem el, mely a gyermekek részképességeinek a fejlesztésén keresztül hatékonyan alapozza meg az olvasás, írás és matematika elsajátításának a folyamatát.  Mindennek alapja pedig a játékos, cselekvésen keresztül történő tanulás.

Abban szeretnénk segítségére lenni, hogy gyermeke felkészülhessen az óvodából iskolába történő átmenetre, kibontakoztathassa képességeit, fejlődjön logikai gondolkodása,  beszéde, finommotorikája, emlékezete, figyelme , s mindezeken túl szociális készségei.

 Ha mindezt szeretné megadni gyermekének, akkor szeretettel várom gyermekét  szeptembertől az Albertfalvi Közösségi Házba csütörtöki napokon délután  15. 30- 16. 15- ig, vagy 16. 30- 17. 15- ig tartandó iskolára felkészítő foglalkozásaimra.  

 Jelentkezni lehet: katalinczapary@gmail.com vagy 06 20 4640704 

A foglalkozásokra előzetes bejelentkezés szükséges. A csoportot a jelentkezés sorrendjében töltjük fel. 

Árak: 2500 Ft/ alkalom

5 alkalmas bérlet: 10 000 Ft-  2000 Ft/ alkalom

 

 A fejlesztés területei:

Percepciófejlesztés:

– érzékszervi finomítás
– szenzomotoros koordináció fejlesztése

Figyelemfejlesztés:

– koncentráció
– tartósság
– megosztás
– terjedelem

Emlékezetfejlesztés:

– motoros emlékezet
– vizuális emlékezet
– hallási emlékezet
– verbális emlékezet

Gondolkodásfejlesztés:

– soralkotás, sorba rendezés
– számfogalom
– mennyiségi relációk
– gondolkodási műveletek

Beszédfejlesztés:

– beszédészlelés
– beszédmegértés

Mozgásfejlesztés:

– nagy mozgások
– finommotorika, kézügyesség
– mozgáskoordináció

Testképfejlesztés:

– testséma
– testrészek megnevezése, funkciója
– jobb, bal, testi irányok

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?