Hogyan előzhetjük meg a tanulási nehézségek kialakulását?

tanar_gyerekekPedagógiai munkám során gyakran szembesülök azzal, hogy nagyon jó értelmi képességekkel rendelkező gyermekek esetében is előfordul, hogy nehezebben megy az olvasás, a szövegértés, vagy éppen a helyesírás. Gyakran a szülő is értetlenül áll a problémával szemben, hiszen tudja, hogy az ő kis csemetéje okos, értelmes, és mégis egy – egy területen kemény küzdelem árán sikerül csak eredményeket elérnie. Miben is kereshető ennek az oka?

Ahhoz, hogy gyermekünk olvasása, írása, helyesírása egyenletesen és jól fejlődjön, nagyon sok részképesség együttes fejlettsége szükséges.  Mindenképpen szükséges, hogy a gyermek figyelmét tartósan képes legyen irányítani, egy vagy akár több dologra is. Ha a gyermek figyelme elkalandozik, könnyen elterelhető, az kihat a tanulási teljesítményére.

Emlékezetének  tudnia kell tárolni az auditív és a vizuális információt hosszú- és rövidtávon egyaránt.  Ha nem képes megjegyezni pl. az utasításokat, a szavakat, a tárgyak, betűk képét, érthető és logikus okból lesznek nehézségei a tanulás során.

Rendelkeznie kell hallási differenciáló készséggel, amely az olvasás elsajátításának az alapja. Ez segíti a gyermeket abban, hogy megkülönböztesse a hangokat egymástól. (zöngés-zöngétlen, magas-mély, rövid-hosszú)

Vizuálisan is képesnek kell lennie különbséget tenni a dolgok, tárgyak, betűk, íráselemek alakja, nagysága, formája tekintetében. Ha ez a terület nem működik jól, nehézségei lehetnek a valamilyen szempontból hasonló alakú, formájú, méretű betűk megkülönböztetésében.

Nagyon jól fejlett mozgáskoordinációval is rendelkeznie kell a gyermeknek, és itt nem csak a nagymozgások, hanem a finommozgások fejlettsége az, ami előfeltétele az írás elsajátítás folyamatának.  Ha gyermekünknél a szem-kéz koordináció nem, vagy részben alakult ki, problémát fog jelenteni számára a vonalkövetés, az irányított mozgás.

Beszédének fejlettsége, a hangok tiszta ejtése, illetve a gazdag szókincs szerepe is hangsúlyos betűtanulás során.

Képesnek kell lennie jól tájékozódni a térben, és a síkban, felismerni és megkülönböztetni a térbeli irányokat, ahhoz, hogy a füzetben, könyvben képes legyen biztonságosan munkálkodni. Ismernie és tudnia kell az ehhez kapcsolódó relációkat és viszonyszavakat is. Hiányában számos tanulási probléma jelentkezhet.

Mindezek mellet jól fejlettnek kell lennie gondolkodásának, logikai készségeinek is.  Fel kell tudnia ismerni pl. ok-okozati összefüggéseket, alá-fölérendeltségi viszonyokat.

Hangsúlyoznám, hogy mindez csak egy kis része azoknak a képességeknek, melyek szükségesek ahhoz, hogy gyermekünk számára a tanulás ne nehézség és küzdelem legyen. Amennyiben szeretnénk megelőzni a problémát, vagy már jelentkeznek apró figyelemfelhívó jelek, tünetek, célszerű időben szakemberhez fordulni, hogy a feltárhassuk az érintett részképességeket, és megkezdődhessen a fejlesztés.

Erre lehetőség van Budapesten is a Törpetanodában, ahol szakképzett fejlesztőpedagógus segíti gyermekét nem csak a tanulási nehézségek kialakulásának megelőzésében, hanem az iskolára való hatékony felkészülésben is.  További információ a www.torpetanoda.hu oldalon található.