Korrepetálás

Korrepetálás, egyéni fejlesztő foglalkozás :

Olyan alsó tagozatos gyermekek jelentkezését várom, akik helyesírási, olvasási, szövegértési, számolási nehézséggel küzdenek, és hiányosságaikat játékos formában szeretnék pótolni.

A felkészítés egyéni  fejlesztő foglalkozás keretében történik, melyhez időpont egyeztetése szükséges.

 

Árak: 3000ft/óra

 

A fejlesztés területei:

Percepciófejlesztés:

–         érzékszervi finomítás

–         szenzomotoros koordináció fejlesztése

Figyelemfejlesztés:

-koncentráció

-tartósság

-megosztás

-terjedelem

Emlékezetfejlesztés:

-motoros emlékezet

-vizuális emlékezet

-hallási emlékezet

-verbális emlékezet

Gondolkodásfejlesztés:

-soralkotás, sorbarendezés

-számfogalom

-mennyiségi relációk

-gondolkodási műveletek

Beszédfejlesztés:

-beszédészlelés

-beszédmegértés

Mozgásfejlesztés:

-nagy mozgások

-finommotorika, kézügyesség

-mozgáskoordináció

Tesképfejlesztés:

-testséma

-testrészek megnevezése, funkciója

-jobb, bal, testi irányok

 

Anyanyelvi készségek fejlesztése:

-beszédészlelés , beszédmegértés fejlesztése

– szókincsfejlesztés

-helyesírási készség fejlesztése

-szövegértés fejlesztése

 

Matematika :

-gondolkodásfejelesztés

-számolási készség

mennyiségi gondolkodás

 

-mennyiség-számnév egyeztetés

 

-mennyiségi relációk alkotása

 

-pótlás, bontás10-es, 20-as számkörben

 

-összeadás-kivonás osztályfoknak megfelelő számkörben

 

-szorzás-osztás a megfelelő számkörben

 

 

 

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?