Budapesten

Korrepetálás, egyéni fejlesztő foglalkozás szeptembertől:

Olyan alsó tagozatos gyermekek jelentkezését várom, akik helyesírási, olvasási, szövegértési, számolási nehézséggel küzdenek, és hiányosságaikat játékos formában szeretnék pótolni.

A felkészítés egyéni  fejlesztő foglalkozás keretében történik, melyhez időpont egyeztetése szükséges.

Árak: 3000 ft/óra

 

A fejlesztés területei:

Percepciófejlesztés:

– érzékszervi finomítás

– szenzomotoros koordináció fejlesztése

Figyelemfejlesztés:

– koncentráció

– tartósság

– megosztás

– terjedelem

Emlékezetfejlesztés:

– motoros emlékezet

– vizuális emlékezet

– hallási emlékezet

– verbális emlékezet

Beszédfejlesztés:

– beszédészlelés

– beszédmegértés

Mozgásfejlesztés:

– nagy mozgások

– finommotorika, kézügyesség

– mozgáskoordináció

Testképfejlesztés:

– testséma

– testrészek megnevezése, funkciója

– jobb, bal, testi irányok

 Anyanyelvi készségek fejlesztése:

– beszédészlelés , beszédmegértés fejlesztése

– szókincsfejlesztés

– helyesírási készség fejlesztése

– szövegértés fejlesztése

– olvasás fejlesztése

 Matematika :

– gondolkodásfejelesztés

– számolási készség, számfoglom kialakítása

mennyiségi gondolkodás

 – mennyiségi relációk alkotása

 – pótlás, bontás10-es, 20-as számkörben

 – összeadás-kivonás a megfelelő számkörben

 – szorzás-osztás a megfelelő számkörben

 

 

Vélemény, hozzászólás?