Miben segíthet egy fejlesztőpedagógus?

fejlesztopedagogusNagyon sokszor hallom a szülőktől azt a panaszt, hogy gyermekük az otthoni gyakorlások és kikérdezések ellenére is gyengén teljesít az iskolában, s hiába a szülői segítség, magyarázat, folyamatos kudarcok érik a tanulásban.

Ilyenkor a szülő tehetetlenül tárja szét a kezét, és nem tudja, hogyan is tovább. Előfordul, hogy tanácstalanságában a gyermekét, vagy a pedagógust hibáztatja, s ez további konfliktusok forrása is lehet.  Amikor azt tapasztaljuk, hogy a tanulásra fordított idő és energia nincsen összhangban az eredményekkel, akkor el kell gondolkoznunk, hogy mi lehet az oka ennek.  Ahhoz, hogy gyermekünk olvasása, helyesírása megfelelően fejlődjön, bizonyos részképességek megfelelő szintje szükséges.  Ha a gyermek részképességeinek fejlődésében elmaradás mutatkozik bármely területen, ez kihat az olvasás, írás, matematika tanulásában jelentkező zavarokra. Ennek megítélésében a szülő egyedül tehetetlen, mindenképpen szükséges szakember, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus tanácsát, véleményét kérni, aki a megfelelő vizsgálati módszerekkel felméri a gyermek állapotát, s ennek megfelelően javaslatot tesz az egyéni fejlesztésre.  A foglalkozások során nem a tananyag mechanikus bevésése történik, hanem a különböző részterületek fejlesztése által lesz képessé a gyermek elsajátítani az ismereteket.

Mikor érdemes szakemberhez fordulni? Mindenképpen fontos, hogy ha bármilyen problémát észlel a szülő, a gyermekkel foglalkozó pedagógus, ne késlekedjen, mert a fejlesztés hatékonyságát növeli, ha időben sikerül elkezdeni a hiányok pótlását. Már óvodás korban is lehetnek figyelmezető jelek, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni.  Pl: Ha a gyermek óvodás korban nem szívesen rajzol, kuszák a rajzai, túl görcsösen fogja a ceruzát, ügyetlen az apróbb játékokkal való tevékenységben. Ha beszédfejlődésében elmaradás mutatkozik, megkésve kezd beszélni, beszédhibás, nem érti meg az utasításokat, gyakran visszakérdez. Ha verseket, meséket nehezen jegyez meg. Előre jelezheti a problémát az is, ha nem egyértelműen jobb-vagy balkezes, ha mindkét kezét váltva használja. Ha nehezen ismeri fel a téri irányokat, bizonytalan az alak, forma, nagyság, szín felismerésében.

Később, iskolás korban mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni, ha az olvasásban, írásban jelentkeznek a következő hibák:

-lassú olvasási tempó

-nem, vagy nehezen képes összeolvasni a szavakat

-betűket téveszt, szótagokat cserél fel, vagy told be

-nem érti az olvasott szöveget

-görcsös vonalvezetéssel, sok helyesírási hibával  ír

-rossz a szóemlékezete és a vizuális emlékezete

 

Minél korábban megkezdődik a gyermek fejlesztése, annál nagyobb esély van arra, hogy megelőzzük a későbbi tanulási zavarok kialakulását, illetve, a már kialakult problémákat hatékonyan enyhítsük. Amennyiben úgy érzi, gyermekének szüksége lenne fejlesztőpedagógus segítségére, erre lehetőség van Budapesten és Kunszentmiklóson a Törpetanodában/ www.torpetanoda.hu/ ,ahol előzetes egyeztetés és képességfelmérés után egyéni fejlesztési terv alapján foglalkozunk gyermekével.